PDF Drukuj Email
Dodany przez Redakcja | środa, 12 listopada 2014 20:17 | Poprawiony: środa, 12 listopada 2014 20:21
Od nowego roku zmiany w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością
Od stycznia 2015r. obowiązywać będą nowe przepisy, w ramach nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiany poszerzają krąg osób z niepełnosprawnością, przy zatrudnieniu których pracodawca otrzymywać będzie zwrot poniesionych kosztów. Można do nich zaliczyć przebudowę i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb takich osób czy też kupno urządzeń wspomagających pracę osób z niepełnosprawnością.

Ponadto nastąpi złagodzenie warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Dotychczas należało wykazać oddzielnie wzrost zatrudnienia ogółem i w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Obecnie zaś - wykazywać będzie się wyłącznie wzrost ogólny.

Dodatkowo pracodawca otrzymywać będzie zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających osobom niepełnosprawnym w pracy. Stanowi on 100% poniesionych kosztów, o ile nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia. Również w zakładach pracy chronionej będzie można uzyskać zwrot kosztów budowy lub przebudowy w przypadku modernizacji pomieszczeń i obiektów.

Jedyna zmiana na minus w nowelizacji ustawy dotyczy refundacji szkoleń z PFRON. Na chwilę obecną ze środków PFRON można było zrefundować do 80% kosztów szkoleń zatrudnionych osób z niepełnosprawnością - od stycznia wartość ta zostanie obniżona do 70%.

Redakcja