Sobota, 23 lipca 2016. Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy Wyślij kartkę >>>
PDF Drukuj Email
Dodany przez | środa, 20 października 2010 15:47 | Poprawiony: piątek, 29 października 2010 20:12
Miejsca parkingowe dla osób niepe?nosprawnych
Podstaw? prawn? jest: Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.). Rozdzia? 3 ?Miejsca postojowe dla samochodów osobowych? mówi, ?e:

§ 18.
1. Zagospodarowuj?c dzia?k? budowlan?, nale?y urz?dzi?, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów u?ytkowników sta?ych i przebywaj?cych okresowo, w tym równie? miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj? osoby niepe?nosprawne.
2. Liczb? i sposób urz?dzenia miejsc postojowych nale?y dostosowa? do wymaga? ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzgl?dnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj? osoby niepe?nosprawne.

§ 20.
Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj? wy??cznie osoby niepe?nosprawne, mog? by? usytuowane w odleg?o?ci nie mniejszej ni? 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbli?one bez ?adnych ogranicze? do innych budynków. Miejsca te wymagaj? odpowiedniego oznakowania.
§ 21.
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mie?, co najmniej szeroko?? 2,3 m i d?ugo?? 5 m, przy czym dla samochodów u?ytkowanych przez osoby niepe?nosprawne szeroko?? stanowiska powinna wynosi?, co najmniej 3,6 m i d?ugo?? 5 m, a w przypadku usytuowania wzd?u? jezdni - d?ugo?? co najmniej 6 m i szeroko?? co najmniej 3,6 m, z mo?liwo?ci? jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia mo?liwo?ci korzystania z przylegaj?cego doj?cia lub ci?gu pieszo-jezdnego.
Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) ka?dy obiekt budowlany musi odpowiada? warunkom:

§ 11.
1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawiera? zwi?z?y opis techniczny oraz cz??? rysunkow?.
4. W stosunku do obiektu u?yteczno?ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezb?dnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepe?nosprawne, w szczególno?ci poruszaj?ce si? na wózkach inwalidzkich.

W Lublinie wszystkie parkingi miejskie spe?niaj? w/w warunki, maj? wyznaczone miejsca dla niepe?nosprawnych ? parkowanie na tych miejscach jest bezp?atne. Wi?kszo?? parkingów, które nie s? w?asno?ci? miasta ma miejsca wydzielone, na niektórych bezp?atne.

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy Odśwież kod z obrazka

Najczęściej komentowane
obrazek
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami MPK Lublin
UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W POJAZDACH "MPK Lublin" ...
Ilość komentarzy: 19
obrazek
Miejsca parkingowe dla osób niepe?nosprawnych
Podstaw? prawn? jest: Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ...
Ilość komentarzy: 7
obrazek
Niepełnosprawni ? podstawowe uprawnienia i ulgi
Ulgi w PKS i PKP (Dz. U. z 2002 r., Nr 175, ...
Ilość komentarzy: 3
obrazek
Nowa karta parkingowa
Karta parkingowa to dokument, który pozwala osobom z niepełnosprawnością do parkowania na ...
Ilość komentarzy: 1

Kto jest Online

Na portalu jest teraz

0 użytkowników36 gości
X  Nie pokazuj więcej
Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o celu ich używania w przeglądarce znajdziesz tutaj.